Płoty suche

Budujemy dwa rodzaje płotów z suchych kijów wierzbowych: płoty poziome i płoty modułowe plecione pionowo. Płot o wyplocie poziomym wykonywany jest zwykle jako jednolita ściana na całym odcinku. Najwyższa możliwa wysokość płotu poziomego to 2 metry.

Moduły płotu pionowego mają wymiar do 2 metrów wysokości i szerokości. Z suchych kijów budujemy także bramy i furtki.

Płoty wykonane z suchych kijów wierzbowych mają w Polsce długą historię. Nasz sposób wykonania poziomo plecionego suchego płotu z wierzby przypomina te zapominane, a spotykane do niedawna choćby w dolinie Wisły i w skansenach – na terenach osadniczych przybyszów z zachodniej Europy, szczególnie osadników olenderskich.

Płoty suche

Budujemy dwa rodzaje płotów z suchych kijów wierzbowych: płoty poziome i płoty modułowe plecione pionowo. Płot o wyplocie poziomym wykonywany jest zwykle jako jednolita ściana na całym odcinku. Najwyższa możliwa wysokość płotu poziomego to 2 metry.

Moduły płotu pionowego mają wymiar do 2 metrów wysokości i szerokości. Z suchych kijów budujemy także bramy i furtki.

Płoty wykonane z suchych kijów wierzbowych mają w Polsce długą historię. Nasz sposób wykonania poziomo plecionego suchego płotu z wierzby przypomina te zapominane, a spotykane do niedawna choćby w dolinie Wisły i w skansenach – na terenach osadniczych przybyszów z zachodniej Europy, szczególnie osadników olenderskich.

Płoty suche w obu rodzajach to także elegancki i niespotykany sposób ogrodzenia posesji. W przypadku płotu pionowego kije wierzbowe utrzymywane są przez drewnianą ramę sprawiając, że zapewniona jest stabilność wyplotu.

Płoty z suchej wierzby mogą być z powodzeniem stosowne jako samodzielne ogrodzenie posesji. Mogą być także montowane przy wcześniej zbudowanym ogrodzeniu, siatce czy parkanie. Z suchej wierzby wykonane mogą być również parawany, osłony, ograniczniki klombów, rabatek itp. Zastosowanie płotów zależy od sposobu ich wyplatania: poziomego lub pionowego.

Płoty suche w obu rodzajach to także elegancki i niespotykany sposób ogrodzenia posesji. W przypadku płotu pionowego kije wierzbowe utrzymywane są przez drewnianą ramę sprawiając, że zapewniona jest stabilność wyplotu.

Płoty z suchej wierzby mogą być z powodzeniem stosowne jako samodzielne ogrodzenie posesji. Mogą być także montowane przy wcześniej zbudowanym ogrodzeniu, siatce czy parkanie. Z suchej wierzby wykonane mogą być również parawany, osłony, ograniczniki klombów, rabatek itp. Zastosowanie płotów zależy od sposobu ich wyplatania: poziomego lub pionowego.